รายได้ต่อเดือน
ตั้งแต่ 20000
อัตราดอกเบี้ยต่อปี
ไม่เกิน 25%
อายุของผู้กู้
20-65 ปี

จุดเด่นของสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารเกียรตินาคิน

• สมัครง่าย เอกสารไม่ยุ่งยากสำหรับเงินกู้ส่วนบุคคล

• ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน

• วงเงินอนุมัติสูงสุด 1,500,000 บาท

• รับเงินทันที ภายใน 1 วัน (หลังจากพิจารณาอนุมัติ)

• ผ่อนสบาย กับดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

 

คุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารเกียรตินาคิน

1. ผู้มีรายได้ประจำ

• สัญชาติไทย อายุ 20 – 60 ปี

• มีรายได้ประจำต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป

• ผ่านการทดลองงาน และมีอายุงานปัจจุบันตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป

• มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวกทั้งที่บ้านและที่ทำงาน

2. กรณีเป็นเจ้าของกิจการ

• สัญชาติไทย อายุ 20 – 65 ปี

• มีรายได้ประจำรวมต่อเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป

• ประกอบธุรกิจมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปี

• จดทะเบียนในรูปแบบนิติบุคคลหรือมีทะเบียนพาณิชย์

• มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวกทั้งที่บ้านและที่ทำงาน

 

อัตราดอกเบี้ยและวงเงินของสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารเกียรตินาคิน

• อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปีสำหรับบริษัทปล่อยสินเชื่อบุคคล

• ให้วงเงินตั้งแต่ 20,000 ถึง1,500,000 บาท แต่ไม่เกิน5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน

 

เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารเกียรตินาคิน

• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน (2 ชุด)

• สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ (หน้าแรกที่มีที่อยู่ และหน้าที่มีชื่อของผู้ขอสินเชื่อ)

• สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน*

• สลิปเงินเดือนตัวจริง /หนังสือรับรองรายได้ล่าสุดไม่เกิน 2 เดือน

• สำเนาบัญชีเงินฝากแสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน นับจากปัจจุบัน

แหล่งเงินด่วนต่างๆ

รายได้ต่อเดือน
ตั้งแต่ 10000
อัตราดอกเบี้ยต่อปี
ตั้งแต่ 15%
อายุของผู้กู้
20-65 ปี
รายได้ต่อเดือน
ตั้งแต่ 12000
อัตราดอกเบี้ยต่อปี
ตั้งแต่ 15%
อายุของผู้กู้
20-65 ปี
รายได้ต่อเดือน
ตั้งแต่ 6000
อัตราดอกเบี้ยต่อปี
ไม่กำหนดดอกเบี้ย
อายุของผู้กู้
20-60 ปี