รายได้ต่อเดือน
ตั้งแต่ 20000
อัตราดอกเบี้ยต่อปี
ไม่เกิน 25%
อายุของผู้กู้
20-60 ปี

จุดเด่นของสินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช

แหล่งเงินทุน ที่เหมาะสมกับชีวิตคุณ เพื่อเริ่มต้นสิ่งดีๆในทุกๆโอกาส สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำเดือน 20,000 บาทขึ้นไป

1. ผ่อนน้อย สบายนาน

• อายุสัญญาสูงสุด 60 เดือน

• วงเงินอนุมัติสินเชื่อสูงสุดถึง 5 เท่าของรายได้ประจำ หรือสูงสุด 2,000,000 บาท สำหรับพนักงานประจำ และสูงสุด 1,000,000 บาท สำหรับเจ้าของกิจการ

2. ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

• อัตราดอกเบี้ยแบบ ลดต้นลดดอก

• สะดวก รวดเร็ว โอนเงินสินเชื่อที่ได้รับการอ นุมัติเข้าบัญชีเงินฝากที่แจ้ง ความประสงค์ไว้ ภายหลังการอนุมัติ

3. สะดวก สบาย ด้วยช่องทางการรับชำระคืนที่หลากหลายตลอด 24 ชม.

• ชำระเงินสดที่เคาน์เตอร์ธนาคาร/ เคาน์เตอร์เซอร์วิส/ ที่ทำการไปรษณีย์/ ทรู พาร์ทเนอร์/ซีพี เฟรชมาร์ท/ เทสโก้ โลตัส

• หักผ่านบัญชีอัตโนมัติ ประเภทบัญชีออมทรัพย์ของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

 

คุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช

• บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

• อายุขั้นต่ำ 20 ปีบริบูรณ์

 

อัตราดอกเบี้ยและวงเงินของสินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช

อัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 25% ต่อปี

วงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท

 

เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช

• สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ / สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ / สำเนาหนังสือเดินทาง

• สำเนาทะเบียนบ้านของตนเองและคู่สมรส (ถ้ามี)

• สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้ามี)

• สำเนาทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)

• สำเนาบัญชีเงินฝากประจำที่เป็นประกัน (กรณีลูกค้าเปิดบัญชีกับธนาคารไว้แล้วและนำมาให้เป็นประกัน) / สำเนาใบรับเงินฝากประจำ /

• สำเนาบัตรเงินฝาก / สำเนาตั๋วแลกเงิน / สำเนา Structured BE ที่จะนำมาค้ำประกันกับธนาคาร

• สำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ / กระแสรายวันหน้าแรก เพื่อโอนเงินสินเชื่อเข้าบัญชีของลูกค้า / หักบัญชีเพื่อผ่อนชำระหนี้ และค่าธรรมเนียมต่างๆ

• หนังสือรับรองเงินเดือน (ต้นฉบับ) / สลิปเงินเดือน (ต้นฉบับ) หรือ สำเนาบัญชีเงินฝาก ย้อนหลัง 6 เดือน

แหล่งเงินด่วนต่างๆ

รายได้ต่อเดือน
ตั้งแต่ 5000
อัตราดอกเบี้ยต่อปี
ไม่กำหนดดอกเบี้ย
อายุของผู้กู้
20-50 ปี
รายได้ต่อเดือน
ตั้งแต่ 8000
อัตราดอกเบี้ยต่อปี
ตั้งแต่ 18%
อายุของผู้กู้
20-55 ปี
รายได้ต่อเดือน
ตั้งแต่ 5000
อัตราดอกเบี้ยต่อปี
ตั้งแต่ 25%
อายุของผู้กู้
20-50 ปี